Գրառումներ JavaScript - 7. Տրամաբանական օպերատորներ
JavaScript - 7. Տրամաբանական օպերատորներ
Cancel

JavaScript - 7. Տրամաբանական օպերատորներ

Տրամաբանական արժեքների հետ գործողություններ կատարելու համար ջավասկրպտում կան հետեւյալ օպերատորները՝

ՕպերատրոԱնվանումՆկարագրություն
&&կոնյունկցիատրամաբանական «եւ»
||դիզյունկցիատրամաբանական «կամ»
!ժխտումտրամաբանական «ոչ»

Կոնյունկցիա եւ դիզյունկցիա

Կոնյունկցիան եւ դիզյունկցիան երկտեղանի օպերատորներ են, որոնք տրամաբանական մեծությունների համար վերադարձնում են հետեւյալ արժեքները՝

xyx && yx || y
falsefalsefalsefalse
truefalsefalsetrue
falsetruefalsetrue
truetruetruetrue

Ինչպես տեսնում եք՝ կոնյունկցիայի արդյունքում ստանում ենք true միայն այն դեպքում, երբ x եւ y մեծությունները ունեն true արժեք, իսկ դիզյունկցիայի ժամանակ՝ բոլոր այն դեպքերում, երբ նրանցից առնվազն մեկը ունի true արժեք։

ժխտում

Ժխտումը մեկտեղանի օպերատոր է, որը տրամաբանական մեծությունների համար վերադարձնում է հետեւյալ արժեքները՝

x!x
truefalse
falsetrue

Տրամաբանական օպերատորնեը հիմնականում կիրառվում են պայմանի օպերատորի հետ միասին, ավելի էֆեկտիվ դարձնելով դրա աշխատանքը՝

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
const a = true;
const b = false;

if (a && b) {
  alert('a && b === true');
}

if (a || b) {
  alert('a || b === true');
}

Կարեւոր է իմանալ, որ նույն արտահայտության մեջ օգտագործվող կոնյունկցիայից եւ դիզյունկցիայից առաջնահեերթության աստիճանով մեծ է կոնյունկցիան։

Չնայած այն բանի, որ տրամաբանական օպերատորները նախատեսված են տրամաբանական տիպի մեծությունների հետ գործողություններ կատարելու համար, դրանք կիրառելի են նաեւ այլ տիպերի դեպքում, օրինակ՝

1
2
3
4
5
const a = null || 2;
const b = null && 2;

alert(a);
alert(b);

Ինչպես արդեն գիտենք նախորդ հոդվածներից, null-ը համարժեք է false-ին, իսկ 0 -ից բացի ցանկացած թիվ՝ true-ին։ Այդ պատճառով a-ն հավասար կլինի 2-ի, իսկ b-ն՝ null-ի։

Շարունակեք փորձարկել տրամաբանական օպերատորները տարբեր արժեքների համար եւ համոզվեք, որ ամեն ինչ ճիշտ եք հասկացել։