Գրառումներ JavaScript - 5. Հարաբերման օպերատորներ
JavaScript - 5. Հարաբերման օպերատորներ
Cancel

JavaScript - 5. Հարաբերման օպերատորներ

Այս բաժնում կուսումնասիրենք հարաբերման օպերատորները եւ դրանց վերադարձրած տրամաբանական (Boolean) արժեքները։

Այդ օպերատորներն են՝

ՕպերատորՆկարագրություն
>Մեծ է
<Փոքր է
>=Մեծ կամ հավասար է
<=Փոքր կամ հավասար է
==Արժեքով հավասար է
!=Արժեքով հավասար չէ
===Արժեքով եւ տիպով հավասար է
!==Արժեքով կամ տիպով հավասար չէ

Կարեւոր է հիշել, որ հավասարման նշանը վերագրման օպերատորն է, իսկ համեմատության համար անհրաժեշտ է օգտագործել՝ == օպերատորը, օրինակ՝

1
2
3
4
5
const a = 45;
const b = 13;
const isEqual = a == b;

alert(isEqual);

այս օրինակում isEqual հաստատունը կստանա false արժեք, քանի որ a հաստատունի արժեքը հավասար չէ b հաստատունի արժեքին։

Որպեսզի վստահ լինենք, որ համեմատվող մեծությունները հավասար են ոչ միայն արժեքով այլ նաեւ տիպով, անհրաժեշտ է օգտագործել՝ === օպերատորը, օրինակ՝

1
2
3
4
5
const a = '12';
const b = 12;
const isEqual = a === b;

alert(isEqual);

այս օրինակում isEqual հաստատունը կստանա false արժեք, քանի որ a հաստատունի տիպը կամ արժեքը հավասար չէ b հաստատունի տիպին կամ արժեքին։

Կարեւոր է իմանալ՝ 0 թիվը, “” - դատարկ տողը, null-ը, undefined-ը եւ NaN-ը համարժեք են false-ին իսկ մնացած բոլոր մեծությունները համարժեք են true-ին։

Ջավասկրիպտում թվերից բացի, կարող ենք համեմատել նաեւ տառերը`

1
2
alert('ա' < 'բ'); // կստացվի true
alert('ա' > 'Ա'); // կստացվի true

այս համեմատության համար օգտագործվում է Unicode-ի ստանդարտով տառերի թվային արժեքները։ Օրինակին նայելով կարող ենք տեսնել, որ տառերի արժեքները այբենական կարգով մեծանում են, ընդ որում փոքրատառերը կարգով առաջ են մեծատառերից։