Գրառումներ Կապեր
Կապեր
Cancel

Կապեր

հատուած գրքից
Այս բոլորը ստիպեցին մարդկանց մտածել իրար հետ կապ հաստատելու միջոցների մասին։

Հատուած 1929թ.-ին հրատարակուած «Հեռագիր, Հեռախոս, Ռադիո» գրքիրց։ Դեռ մէկ դար առաջ մարդիկ հասկացել էին, որ առանց կապի դժուար է զարգանալ։