Գրառումներ
տիգրան
Cancel

Նայելիք

Խորհուրդ կը տամ նայել՝ Ֆիլմեր Youth - 2015 The Truman Show - 1998 Amélie - 2001 The Great Gatsby - 2013 Pulp Fiction - 1994 Rose Island - 2020 Trainspotting - 1996 Shutter Island...

Դասական ուղղագրության կանոնները

Սովետական ուղղագրությունից դասական ուղղագրության անցնելու համար անհրաժեշտ է իմանալ մի քանի կանոն՝ «ույ»-ի փոխարեն գրվում է «ոյ», «յու»-ի փոխարեն գրվում է «իւ», «յա»-ի փոխարեն գրվում է «եա»,...

JavaScript - 7. Տրամաբանական օպերատորներ

Տրամաբանական արժեքների հետ գործողություններ կատարելու համար ջավասկրպտում կան հետեւյալ օպերատորները՝ Օպերատրո Անվանում Նկարագրություն && ...

JavaScript - 6. Պայմանի օպերատոր

Հաճախ անհարժեշտ է լինում, որ ծրագիը պայմանից կախված կատարի տարբեր գործողություններ։ Այպիսի դեպքերում օգտագործվում է if («եթե») օպերատորը, որը ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝ const condition = true; if...

JavaScript - 5. Հարաբերման օպերատորներ

Այս բաժնում կուսումնասիրենք հարաբերման օպերատորները եւ դրանց վերադարձրած տրամաբանական (Boolean) արժեքները։ Այդ օպերատորներն են՝ Օպերատոր Նկարագրություն ...

JavaScript - 4. Oպերատորներ

Օպերատորները լինում են երկու տեսակի՝ Unary (մեկտեղանի) - կոչվում է այն օպերատորը, որը կիրառվում է մեկ արգումենտի համար։ Օրինակ` - (մինուս) օպերատորը համարվում է մեկտեղանի, եթե այն օգտագործվում ...

JavaScript - 3. Տվյալների տիպերը

Ինչպես արդեն գիտենք, ջավասկրիպտը դինամիկ տիպայնացում ունեցող ծրագրավորման լեզու է, ինչի շնորհիվ փոփոխականը հայտարաում ենք առանց սահմանելու նարա մեջ պահվող արժեքի տիպը։ Փոփոխականի տիպը որոշվում է ավ...

JavaScript - 2. Փոփոխականներ եւ Հաստատուններ

Այն մեծությունները, որոնց արժեքները ծրագրի կատարման ընթացքում կարող են փոխվել, կոչվում են փոփոխականներ։ Փոփոխականը կազմված է անունից եւ հիշողության մեջ հատկացված տեղից։ Այն հայտարարելու համար օգտա...

JavaScript - 1. Ներածություն

Այսօր աշխարհում ամենապահանջված ծրագրավորման լեզուներց մեկը ջավասկրիպտն է։ Այն ստեղծվել է 1995թ -ին Բրենդան Այկի կողմից եւ առաջին անգամ կիրառվել` Netscape Navigator 2 beta դիտարկիչում։ Ջավասկրիպտը ...