տիգրան
դուք ինձ մի լայքէք, թե ես ինչ գրեմ։։։։։։։
rss

էկո բաժակը լուացի, փչացաւ։ թղթից էր…