տիգրան
դուք ինձ մի լայքէք, թե ես ինչ գրեմ։։։։։։։
rss

արդէն բոլոր անյարմար դիրքերով նստել եմ, կարամ գնամ տուն։